Mobiscan

Kennisnetwerk BTM

Laat gratis een gedetailleerde mobiliteitsdoorlichting (Mobiscan) uitvoeren van je bedrijf of bedrijvenzone door het Provinciaal Mobiliteitspunt Oost-Vlaanderen.

De scan analyseert de bereikbaarheid van je bedrijf en brengt de mobiliteitsstroom van personeelsleden in kaart. Zo leer je wat bedrijfsvervoerplanning is en wat  mogelijke maatregelen zijn die je als bedrijf of bedrijvenzone kan nemen om de mobiliteit van werknemers beter te organiseren.

Contactinfo