Mobiliteit Wetteren Kermis

Tijdens de kermis (van zaterdag 3 tot donderdag 8 september) gelden verschillende omleidingen en verkeersvrije zones in het centrum van Wetteren. 

Bereikbaarheid

Tijdens de kermis is het centrum moeilijk bereikbaar met de wagen. Kom liefst met de fiets of te voet.

Met de fiets

Laat je stalen ros achter aan de fietsenstalling op een van deze plaatsen:

 • Gemeentehuis (Rode Heuvel)
 • Station
 • Scheldekaai

Met de auto

Van zaterdag 3 september tot en met dinsdag 6 september zijn de beschikbare parkeerplaatsen in het centrum gratis en onbeperkt in duur. Er zijn vijf parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de parking van de Academie in de Schooldreef.

Verder kan je gebruikmaken van deze parkings:

 • Parking Scheldekaai (gratis!)
 • Stationsparking ten zuiden van de sporen (Statiekouterwegel en Spoorweglaan)
 • Parking Liefkenshoek (via Kapellendries)
 • de parking van De Warande

Algemeen parkeerverbod

Situatie per dag

Zaterdag 3 september - Wielerwedstrijd en kermis

 • Van 6 tot 22 uur mag je niet parkeren in de straten van het parcours: de Molenstraat, Dr. De Bruyckerstraat, Putstraat (tussen Kapellestraat en Schrijakkerstraat), Schrijakkerstraat, Kruisbergstraat (tussen Schrijakkersstraat en Kapellestraat) en Kapellestraat (tussen Kruisbergstraat en Warandelaan). Parkeerverbod bij de haakse parkeerplaatsen Warandelaan (tussen de Kapellestraat en de Molenstraat).
 • Van 9 tot 22 uur, tijdens de wedstrijd zijn alle straten op het parcours verkeersvrij: Molenstraat, Dr. De Bruyckerstraat, Putstraat (tussen Kapellestraat en Schrijakkerstraat), Schrijakkerstraat, Kruisbergstraat (tussen Schrijakkersstraat en Kapellestraat) en Kapellestraat (tussen Kruisbergstraat en Warandelaan). De Warandelaan tussen de Kapellestraat en de Molenstraat blijft steeds toegankelijk voor verkeer, enkel de rechter rijstrook wordt afgesloten. 
 • Tussen 15 en 1 uur zijn de Markt, Florimond Leirensstraat, Van Cromphoutstraat, Stationsstraat, Hoenderstraat, Lange Bergstraat verkeersvrij. In de Korte Bergstraat, op het Felix Beernaertsplein, in de Hendrik Consciencelaan en Vijverstraat geldt een parkeerverbod langs beide kanten. De J. Broeckaertlaan, Korte Kouterstraat en Nieuwstraat zijn verkeersarm. Dat wil zeggen dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is, wel plaatselijk verkeer.
 • Van 15 uur tot het einde van het evenement (ongeveer 4 uur) is het Stationsplein verkeersvrij
 • Van 15 uur tot middernacht zijn de J. Broeckaertlaan, Korte Kouterstraat verkeersarm. Enkel plaatstelijk verkeer kan dus in de straat rijden.
 • Van 22 tot het einde van het evenement (ongeveer 4 uur) is de Molenstraat tussen de Hekkerstraat en de Collegiebaan verkeersvrij. We voorzien een omleiding voorzien via de Sportstraat en de Dokter De Bruyckerstraat.

Zondag 4 september - Zondagsmarkt, kermis en reuzenommegang

 • Van 4 tot 14 uur is er een parkeerverbod op de stationsparking, de zondagsmarkt vindt daar plaats.
 • Van 14 tot middernacht is de Markt, Fl. Leirensstraat, Van Cromphoutstraat, Stationsstraat, Nieuwstraat, Hoenderstraat, Korte Bergstraat, Felix Beernaertsplein, Schoolstraat en Stationsplein parkeer- en verkeersvrij. De reuzenommegang loopt door de Kerkstraat, Hekkerstraat, Schoolstraat, Lange Kouterstraat, Korte Kouterstraat. Deze straten zijn dan ook parkeer- en verkeersvrij.
 • Van 14 tot middernacht zijn de  Lange Bergstraat, Lange Kouterstraat, Schooldreef, Korte Kouterstraat, Jagerstraat, Moerstraat (tussen Korte Bergstraat en Felix Beernaertsplein) verkeervrij. Plaatselijk verkeer mogen de straat wel inrijden en parkeren. Doorgaand verkeer is niet mogelijk.

Maandag 5 september - Derny en kermis

 • Van 4 tot 21 uur mag je niet parkeren in alle straten op het parcours: de Molenstraat, Wegvoeringstraat (tussen Molenstraat en Markt), Markt, Van Cromphoutstraat, Libbrechtstraat, Vilain XIIIIstraat, Moerstraat (tussen Vilain XIIII-straat en rotonde), Felix Beernaertsplein, Nieuwstraat, Stationsplein en Jan Broeckaertlaan. Parkeerverbod bij de haakse parkeerplaatsen Warandelaan (tussen de Kapellestraat en de Molenstraat).
 • Van 6 tot 21 uur zijn alle straten op het parcours verkeersvrij: de Molenstraat, Wegvoeringstraat (tussen Molenstraat en Markt), Markt, Van Cromphoutstraat, Libbrechtstraat, Vilain XIIIIstraat, Moerstraat (tussen Vilain XIIII-straat en rotonde), Felix Beernaertsplein, Nieuwstraat, Stationsplein en Jan Broeckaertlaan. 
 • Van 12 tot 16 uur mag je niet parkeren in de Florimond Leirensstraat vanaf de basisschool tot het kruispunt met de Markt
 • Van 11 tot 20 uur mag je niet parkeren op de parking van de Warande
 • Van 21 tot 24 uur (na de Derny) zijn de Markt, Florimond Leirensstraat, Van Cromphoutstraat, Stationsstraat, Stationsplein, Nieuwstraat, Hoenderstraat, Lange Bergstraat verkeers- en parkeervrij. De Korte Bergstraat, Felix Beernaertsplein en Moerstraat (tussen Korte Bergstraat en Felix Beernaertsplein) zijn enkel verkeersarm. Plaatstelijk verkeer mogen dus in de straten parkeren, doorgaand verkeer is niet mogelijk.
 •   Van 21 tot het einde van het evenement (ongeveer 4 uur) is de Molenstraat tussen de Hekkerstraat en de Collegiebaan verkeersvrij. Wij voorzien een omleiding via de Sportstraat en de Dokter De Bruyckerstraat. 

Dinsdag 6 september - Jaarmarkt en kermis

 •  Van 3 tot 15 uur mag je niet parkeren op de Markt, in de Florimond Leirensstraat, Stationsstraat, Stationsplein, Nieuwstraat, Hoenderstraat, Korte Bergstraat, Felix Beernaertsplein, Moerstraat (tussen Korte Bergstraat en rotonde), Hovenierstraat, Koningin Astridlaan (tussen Vijverstraat en rotonde).
 • Van 6 tot 18 uur zijn de Markt, Florimond Leirensstraat,
  Stationsstraat, Stationsplein, Nieuwstraat, Hoenderstraat, Korte Bergstraat, Felix Beernaertsplein, Moerstraat (tussen Korte Bergstraat en rotonde), Hovenierstraat, Koningin Astridlaan (tussen Vijverstraat en rotonde) verkeersvrij.
 • Van 6 tot 18 uur zijn de J. Broeckaertlaan en de Korte Kouterstraat verkeersarm. Dat wil zeggen dat je niet door de straat mag rijden. Plaatstelijk verkeer mogen dat wel.
 • Van 20 uur tot vrijdagochtend 9 september om 8 uur mag je niet parkeren op het volledige Felix Beernaertsplein. Parkeren kan op de gemeentelijke stationsparking, die is bereikbaar via de Gentsesteenweg.

Woensdag 7 september - Kermis

 •   Van 6 tot 19 uur is de Molenstraat tussen de Hekkerstraat en de Collegiebaan verkeersvrij. Wij voorzien een omleiding via de Sportstraat en de Dokter De Bruyckerstraat. 

Donderdag 8 september - Avondmarkt, kermis en lichtspektakel

 • Van 12 uur tot het einde van het evenement (ongeveer 4.30 uur) mag je niet parkeren op het Stationsplein, in de Nieuwstraat, Felix Beernaertsplein (volledig; straat + grote parking + klein plein aan Bond Moyson), Moerstraat (tussen Korte Bergstraat en rotonde), K. Astridlaan (tussen Vijverstraat en rotonde), Hoenderstraat en Stationsstraat.
 • Van 12.30uur tot het einde van het evenement (ongeveer 4.30 uur) zijn Stationsplein, Nieuwstraat, Felix Beernaertsplein (volledig; straat + grote parking + klein plein aan Bond Moyson), Moerstraat (tussen Korte Bergstraat en rotonde), K. Astridlaan (tussen Vijverstraat en rotonde), Hoenderstraat en Stationsstraat verkeersvrij.
 • Vanaf 12.30 uur zijn de Broeckaertlaan, de Korte Kouterstraat en de Hovenierstraat verkeersarm. Dat wil zeggen dar de straat geen doorgaand verkeer mogelijk is. Bewoners en plaatselijk verkeer kunnen er wel parkeren.
 • Van 19 tot 23 uur mag je niet parkeren op de laatste 10 rijen van de parking van de NMBS.
 • Van 21 tot 23 uur mag je ook op de rest van de parking van de NMBS niet parkeren.

Algemene omleiding door werken Zuidlaan

Momenteel zijn er ingrijpende wegenwerken aan de Zuidlaan in Wetteren.
Vanaf 1 september volgen we de omleiding aangeduid op het plannetje. Op onze pagina wetteren.be/zuilaan vind je alle informatie over de werken en de voorziene omleidingen.

 

 

Contactinfo