Missie en visie

In 2019 startte een nieuwe legislatuur. Aan alle nieuw verkozen raadsleden werd een ‘Inspiratienota’ bezorgd. Zoals de naam van het document aangeeft, kan het mee inspiratie geven bij het uittekenen van een toekomstvisie voor OCMW en gemeente Wetteren.

U kunt het document hier nalezen.

Contactinfo