Meer natuur en veiligheid in Ham

16
nov
2022

Er komt een gecontroleerd overstromingsgebied in Ham, het natuurgebied aan de Schelde, net voorbij de Peperstraat. Zo maken we het veiliger én natuurlijker. Deze werken zijn onderdeel van een groter plan, dat ons beter wapent tegen overstromingen: het Sigmaplan, specifieker Scheldemeander Gent-Wetteren.

Werken

Midden oktober 2022 beginnen de archeologische boringen en onderzoek. Daarna komt de ontbossing. Het gebied is vanaf dan afgesloten voor voetgangers, tot het einde van de werken eind 2024. Je kan wel nog wandelen of fietsen op het jaagpad.

Ten vroegste in maart 2023 starten de werken aan de ringdijk en de nieuwe sluis. De aanvoer van grond, breukstenen en materiaal gebeurt langs het water, om de omwonenden zo weinig mogelijk hinder te geven. Tijdens de dijkwerken kunnen fietsers en voetgangers via een containercorridor over het jaagpad.

Het hele project

Meer informatie over het hele project en alle werken die volgen lees je op de webpagina over Ham.

Contactinfo