Meer Groen en Kleine Landschapselementen

Er is een eenvoudig middel tegen hitte: meer groen. Over het algemeen zorgt extra groen in een gebied voor een duidelijke verlaging van de temperatuur. Dit kan zowel door het planten van bomen, maar ook door bijvoorbeeld groenstroken tussen gebouwen.
Naast groene zones is schaduw een belangrijk middel tegen hittestress. Ook door aanpassingen aan bebouwing en goed gekozen materialen kan je hier scoren. Lichtere kleuren zorgen voor meer reflectie en minder absorptie van warmte. Als je  stenen in de openbare ruimte vervangt door groen of door halfopen stenen en combineert met verticale tuinen kan je een groot verschil maken.

Welke subsidies?

Voor de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen (zoals hagen, heggen, houtkanten, bomen, knotbomen, poelen, hakhoutbosjes, sloten,…) kan je beroep doen op de gemeentelijke subsidie

Kleine landschapselementenKleine landschapselementen

Kleine landschapselementen

Contactinfo