Laatste voorbereidingswerken Zuidlaan

22
jun
2022

Maandag 27 juni starten de laatste voorbereidende werken voor de heraanleg van de Zuidlaan en Acaciastraat. We leggen een tijdelijke wegenis aan en er moeten een aantal bomen gerooid worden. De werken zullen zo'n twee weken duren. In augustus, na het bouwverlof, starten de eigenlijke wegenwerken die de oude steenweg zullen transformeren tot een groene boulevard.

Voorbereidingswerken

De nutswerken zijn al een tijdje bezig en op 27 juni starten ook de laatste voorbereidende werken met de aanleg van tijdelijke wegenis en het rooien van bomen. Het rooien van zo’n 60 bomen is nodig om extra ruimte voor onder andere de keerpunten en fietspaden vrij te maken. Concreet rooien we eerst een twintigtal bomen aan de zuidkant van het kruispunt met de Bloemluststraat. Tijdens de voorbereidende werken zijn er tijdelijk versmalde rijstroken op de Zuidlaan. De andere rooiwerken vinden plaats na 2 augustus. In de plaats van de gerooide bomen komen 92 nieuwe bomen, zodat het groene karakter van de gewestweg niet verloren gaat.

Controle op vogelnesten en vleermuisholtes

Om zeker te zijn dat er tijdens het broedseizoen geen dieren gestoord zouden worden, zijn de bomen aan het kruispunt met de Bloemluststraat visueel en met een warmtecamera gecontroleerd. Bij de controles werden geen vleermuisholtes of broedende vogels aangetroffen waardoor het Agentschap Natuur en Bos de goedkeuring gaf om te starten met de rooiwerken.

Werken in verschillende fasen

De eigenlijke wegenwerken starten op 2 augustus (na het bouwverlof) en worden in fasen uitgevoerd om de hinder te beperken.

  • Tussen dekruispunten met de Brusselsesteenweg en de Bloemluststraatleggen we de vrijliggende fietspaden in twee fasen aan. Van augustus tot oktober 2022 situeren de werken zich aan de zuidkant van de weg (oneven huisnummers). Tussen oktober 2022 en februari 2023 komt de noordkant aan bod (even huisnummers).
  • Gelijktijdig werken we aan een volledige herinrichting van het stuk tussen de kruispunten met de Bloemluststraat en de Warandelaan. Daar starten de werken ook begin augustus en schuiven per fase op. Als alles volgens plan verloopt, duren de werken tot mei 2024.

Een volledig overzicht van de planning vind je op www.wegenenverkeer.be/wetteren. Ook de actuele verkeerssituatie tijdens de werken is daar te vinden.

Veiliger en comfortabeler fietsen

Agentschap Wegen en Verkeer bouwt de komende twee jaar aan een veilige en groene Zuidlaan en Acaciastraat. Tussen de kruispunten met de Brusselsesteenweg en de Bloemluststraat komen erbrede en vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de rijbaan. Daarnaast krijg het stuk tussen het kruispunt met de Bloemluststraat en de Warandelaan een grondige herinrichting tot een aangename stadslaan, met verhoogde fietspaden, keerpunten voor verkeer, vernieuwde busperrons, een nieuw wegdek in asfalt en groene middenbermen. Ook komt er een nieuwe rotonde, aan het huidige kruispunt van de Zuidlaan met de Acaciastraat.

Contactinfo