Kort Verslag van de Gemeenteraad

Het kort verslag somt de uitspraken per agendapunt op.