Kleine Smetledestraat: riolerings- en wegeniswerken - in uitvoering

Maak een afspraak

In de Kleine Smetledestraat (vanaf Smetledesteenweg tot aan bedrijf De Troy) zijn momenteel riolerings- en wegeniswerken aan de gang. Het doel van de werken is om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen waarbij het afvalwater van de woningen wordt afgevoerd via de Smetledesteenweg naar het zuiveringsstation en het regenwater wordt afgevoerd naar de open grachten. Hierbij is het ook noodzakelijk dat de rioleringsstelsels van de woningen in de Kleine Smetledestraat worden gescheiden. Dit heet men "afkoppelen".

Ook de weg wordt vernieuwd en aangelegd in beton. Er worden op diverse locaties grasdallen gelegd naast de rijweg die kunnen dienen als uitwijkstrook als 2 voertuigen elkaar dienen te kruisen. De werken zouden duren tot eind februari 2019.

De nutsmaatschappijen zijn in het najaar van 2018 gestart met het uitvoeren van voorbereidende werken. Vervolgens kon de aannemer op 01 oktober 2018 starten met de effectieve rioleringswerken.

Vanaf de bocht tot voorbij bedrijf De Troy nog een stuk asfalt worden aangelegd, maar dit staat los van het project en kan pas uitgevoerd worden ten vroegste vanaf maart 2019.

Maak een afspraak

Contactinfo