Kindvriendelijke gemeente

Vlaanderen telt op het moment 24 kindvriendelijke steden en gemeenten. Wetteren ontving dit label als één van de eerste in 2014. 

Een kindvriendelijke gemeente streeft in alle beleidsdomeinen naar respect voor de rechten van het kind. Of het nu gaat over vrije tijd, wonen, welzijn… Kindvriendelijkheid is ook een barometer voor goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt. De lat voor beleid leggen op niveau van de meest kwetsbare burgers, o.a. kinderen, maakt dat het beleid iedereen in ogenschouw neemt. Kindvriendelijkheid is dan een toets voor een open en toegankelijke samenleving.

Om Wetteren kindvriendelijker te maken, hebben we een actieplan. Hierin staat alles wat we doen om Wetteren een aangename gemeente te maken, zoals het veiliger maken van schoolomgevingen, aanleggen van speelterreinen en een integraal opvang- en vrijetijdsbeleid. Hebt u nog tips om Wetteren kindvriendelijker te maken? Mail of bel de jeugddienst, en geef uw tip door!

 

Scholenbevraging

In 2017 en 2018 heeft een jeugddienst een scholenbevraging uitgevoerd op 8 verschillende locaties. Hiermee wilden we de mening van kinderen en jongeren over Wetteren verzamelen. Kinderen en jongeren hebben verteld hoe ze Wetteren ervaren, tegen welke problemen ze oplopen en waar ze van dromen. De resultaten van deze bevraging zijn te vinden in het rapport. In de infographic zijn de resultaten in het kort weergegeven.

Procedure

U kunt de jeugddienst contacteren via jeugddienst@wetteren.be

 

 

Contactinfo