Vacature Kinderbegeleider

17
nov
2022

Lokaal Bestuur Wetteren, meer bepaald OCMW Wetteren, is op zoek naar een Kinderbegeleider voor bepaalde duur.

Als kinderbegeleider sta je in voor de opvang van schoolgaande kinderen (2,5 jaar tot 12 jaar) voor en na de schooluren en tijdens schoolvrije- en vakantiedagen. Een kinderbegeleider verzorgt de kinderen en voorziet een zinvolle vrijetijdsbesteding in een warme (huiselijke) omgeving. Hierbij wordt rekening gehouden met de diversiteit van de samenleving.  Er is een goed en regelmatig contact tussen de kinderbegeleider en ouders.

Het departement Zorg en Welzijn: Het Departement Zorg & Welzijn is, uitgedrukt in voltijds equivalenten, met ruime voorsprong het grootste departement van het lokaal bestuur Wetteren. Het omvat activiteiten binnen de kinderzorg, thuiszorg en het maatschappelijk werk. Heel wat van de activiteiten binnen zorg en welzijn worden intergemeentelijk uitgebouwd waarbij het departement de regie en aansturing op zich neemt.

Het team Gezin is een symbiose van het Huis van het Kind (intergemeentelijk), het team inclusie (integratiedienst) en het Initiatief Buitenschoolse Opvang aangevuld met projectwerking gericht naar kinderen en jonge gezinnen. Ieder kind telt, daar gaan we voor! We werken aan een pedagogisch klimaat dat maximale groeikansen biedt aan alle kinderen en gezinnen. We ondersteunen ouders, opvoeders en kinderbegeleiders in hun pedagogische taak. Ouder- en kinderparticipatie zijn voor ons geen loze woorden.

De kinderbegeleider werkt onder de leiding van en rapporteert aan de teamcoach Kinderzorg en de coördinator van de locatie (pedagogisch begeleider).

Kerntaken

Wat bieden we

Wie zoeken we

Hoe solliciteren

Meer weten

Kerntaken zijn:

 • Kinderen (individueel of in groep) een gevarieerd spelaanbod aanbieden, bijdragen aan hun ontwikkeling, voor hen zorgen en hun welbevinden en betrokkenheid in de opvang stimuleren.
 • Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding van de kinderen.
 • Samenwerken met externen om een gevarieerde vrijetijdsaanbod voor kinderen te creëren.
 • Samenwerken met collega’s en verantwoordelijken.
 • Nadenken over het pedagogisch handelen en dit handelen verbeteren.
 • Omgaan met diversiteit van kinderen, gezinnen, externen, collega’s en verantwoordelijke.

Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk:

 • Samenwerken:

In onze organisatie werken we samen aan een goede groepsgeest. We delen  onze eigen mening en ideeën. We streven gemeenschappelijke doelstellingen na. Als er conflicten zijn, bespreken we ze en leggen we ze bij.

 • Professionaliteit:

We denken en handelen professioneel en volgens dezelfde waarden. We bouwen aan vertrouwen door oprecht te zijn en verbintenissen na te komen.

 • Enthousiasme:

We zijn gemotiveerd voor ons werk en geven het beste van onszelf. We zijn fier op onze organisatie en stralen dat ook uit.

 • Klantgerichtheid:

Onze klanten komen altijd op de eerste plaats. Dat gaat zowel over externe klanten (burgers en externe organisaties) als interne klanten (collega’s). We begeleiden klanten vriendelijk en professioneel en geven raad bij hun keuzes. We helpen hen zoals we zelf geholpen willen worden en houden hen op de hoogte van de vooruitgang van onze dienstverlening.

 Wat bieden we?

 • Een deeltijdse contractuele aanstelling (19u/week)
 • Contract van bepaalde duur
 • Een bruto maandloon tussen € 2567,87 (IFIC trap 0) en €3652,18 (IFIC trap 45) voor voltijdse prestaties
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag (van 7u36’)
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een haard- en standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler van 6%
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Wie zoeken we? (specifieke toelatingsvoorwaarden)

 Hoe solliciteren?

Solliciteer hier online

Vul de gevraagde gegevens in en voeg de verplichte documenten toe. Alleen tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking. 

Meer weten?

 • Over de functie inhoud: neem contact op met Karen Schelstraete, coördinator Initiatief Buitenschoolse Opvang, via karen.schelstraete@wetteren.be of op het nummer 0479 97 98 24

Contactinfo