Keiberg-Westremstraat: riolerings- en wegeniswerken - in ontwerpfase

Maak een afspraak

Gemeente Wetteren plant, in samenwerking met Agentschap Wegen & Verkeer en Aquafin, de vernieuwing van de riolering en het wegdek in Keiberg, Westremstraat (tot aan de grens met Sint-Lievens-Houtem) en Dorpsstraat (vanaf nr. 9/22 tot aan Westremstraat). Van dit project is reeds lange tijd sprake, maar wegens moeizame grondinnames liet de uitvoering op zich wachten. De grondinnames/onteigeningen zijn momenteel zo goed als rond.

De ontwerpplannen voor het project zijn zo goed als klaar.

Wegenis

De weg wordt in asfalt heraangelegd. Enkel ter hoogte van de dorpskern wordt de weg in beton voorzien.

Voetpaden worden voorzien vanaf de Brusselsesteenweg tot voorbij de dorpskern van Westrem.

De netten worden ondergronds gebracht alsook de openbare verlichting wordt vernieuwd. volgens het lichtplan van Agentschap Wegen & Verkeer waren er 2 zones langs de gewestweg die niet moesten verlicht worden. Het gaat om de zone voorbij de bebouwde kom tot aan de brug over de E40 en vanaf Evenkouter tot aan de grens met Sint-Lievens-houtem. Gemeente Wetteren heeft ervoor gekozen om ter hoogte van deze delen het fietspad te verlichten.

Fietsen

Afhankelijk van het snelheidsregime worden de fietspaden vrijliggend verhoogd (70 km/u) of aanliggend verhoogd (50 km/u)voorzien. Ter hoogte van de dorpskern worden fietssuggestiestroken op de rijweg aangebracht aangezien er te weinig ruimte is om aparte fietspaden te voorzien.

Riolering

Het regen- en afvalwater van de gewestweg komt momenteel nog gemengd toe in het nieuw aangelegde pompstation (3-tal jaar geleden) op de hoek van de Oude Heerbaan en Keiberg. Het pompstation pompt het gemengde water naar het zuiveringsstation. Het water dat door het pompstation niet kan opgepompt worden (indien overvloedige waterval) komt nog terecht in oppervlaktewater.

Het doel van de werken is om een volledig gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen waarbij regenwater in de open grachten blijft vloeien, maar enkel afvalwater wordt afgevoerd naar het zuiveringsstation. Ook op privaat terrein worden de woningen van een gescheiden rioleringsstelsel voorzien.

Timing

De omgevingsvergunning moet vernieuwd worden en het aanbestedingsdossier moet nog opgemaakt worden.

Vermoedelijk zullen de werken kunnen starten in 2020.

Maak een afspraak

Contactinfo