Kasterstraat: riolerings- en wegeniswerken - in ontwerpfase

Maak een afspraak

De gemeente plant rioleringswerken in de Kasterstraat. Het afvalwater van de Kasterstraat vanaf woning nr. 49 tot het einde van de straat komt nog in de open gracht terecht. Het doel van de werken is om het rioleringsstelsel in dat deel van de straat te scheiden: het afvalwater kan dan aansluiten op het reeds bestaande rioleringsstelsel in het eerste deel van de straat. Het regenwater mag verder afvloeien naar de open gracht. Ook de woningen in dit gedeelte van de straat zullen regenwater en afvalwater moeten scheiden.

De vlaamse Milieumaatschappij heeft aan de gemeente meegedeeld dat dit project in aanmerking komt voor rioleringssubsidies. Een studiebureau is momenteel bezig met de opmaak van een voorontwerp van de riolering. Pas daarna start de opmaak van een wegenisontwerp.

Het project staat nog maar in zijn startschoenen, dus een concrete timing voor uitvoering van de werken kan nog niet meegedeeld worden. 

Maak een afspraak

Contactinfo