Informatie voor gastgezinnen

Het traject van een vluchteling

Verblijfsrecht 

Er zijn drie opties voor vluchtelingen uit Oekraïne. Twee die we al kennen van voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne: kort verblijf en verzoek internationale bescherming. Nu is er een nieuwe optie: het bijzonder statuut tijdelijk ontheemde. Daarnaast blijven ook de gewone opties zoals een gezinshereniging mogelijk.

De opties die het beste passen bij de situatie van de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne:

 1. Kort verblijf: De vluchtelingen gaan naar de gemeente voor een aankomstverklaring ‘legaal kort verblijf’. Deze groep kan vaak terecht bij familie of vrienden en heeft dus geen acute opvangnood.

 2. Internationale bescherming (= een asielaanvraag). De vluchtelingen dienen een verzoek in voor internationale bescherming (= een asielaanvraag). Dat raden we momenteel af. Het is juist de bedoeling om de Oekraïense vluchtelingen uit de procedure van verzoek Internationale Bescherming (IB) te houden. Ze zijn beter geholpen onder het bijzonder statuut Tijdelijk Ontheemde. Fedasil deelt flyers in het Engels en in het Oekraïens uit aan vluchtelingen die naar het aanmeldcentrum komen, Daarin wordt afgeraden verzoek Internationale Bescherming in te dienen, maar te wachten op het bijzonder statuut Tijdelijk Ontheemde.  Als het nodig is, kan de vluchteling later nog een verzoek IB indienen.

 3. Tijdelijk Ontheemde: De Europese Unie activeerde op 3 maart 2022 het bijzonder statuut Tijdelijk Ontheemde. Zo vermijden we dat de hoge instroom de procedure ‘Internationale Bescherming’ ernstig verstoort en worden asielinstanties niet overrompeld, want die staan al onder zware druk. Bij het statuut ‘Tijdelijk Ontheemde’ wordt de vluchteling ingeschreven in het vreemdelingenregister en krijgt een elektronische A-kaart. Door de A-kaart krijgt de vluchteling rechten: financiële steun, het recht om te werken, een aansluiting bij een ziekteverzekering, een groeipakket … De A-kaart is 1 jaar geldig en verlengbaar tot maximaal 3 jaar.


Schrijf ik de Oekraïense vluchtelingen in op mijn adres?

Ja, vanaf 22 maart 2022 wordt de code LOG 06 tijdelijke bescherming IT 141 in het rijksregister geactiveerd.

De vluchtelingen worden vanaf die datum met die speciale code ingeschreven op het opvangadres. Zo is het voor alle instanties duidelijk dat het gaat om tijdelijke opvang. Ze maken administratief dus geen deel uit van het kerngezin dat al op het adres woont. Hun verblijf heeft dus geen impact op het inkomen van gastgezinnen (b.v. werkloosheids- of ziekte-uitkering).

Is er een vergoeding voor het gastgezin?

De overheid voorziet geen vergoeding voor de opvang binnen het gastgezin. 

Wij raden aan om te werken met een bezettingsovereenkomst tussen het gastgezin en de vluchteling(en). In de bezettingsovereenkomst worden een aantal afspraken en een maandelijkse bezettingsvergoeding vastgelegd voor het onderdak. We stellen voor om de eerste maand geen vergoeding aan te rekenen.
Hier vind je een voorbeeld van een bezettingsovereenkomst.

De voorziene bezettingsvergoeding is afhankelijk van de grootte van het gezin dat wordt opgevangen:

 • 1 persoon: 200 euro/maand
 • 2 personen: 250 euro/maand
 • 3 personen: 300 euro/maand
 • 4 personen: 350 euro/maand

Dus telkens 50 euro per extra opgevangen persoon. Het OCMW houdt de vergoeding af van het toegekende equivalent leefloon en stort het door aan het gastgezin. Als er geen bezettingsovereenkomst is, dan moet het OCMW sowieso de kost van het ‘voordeel in natura’ bepalen en in rekening brengen bij de toekenning van het equivalent leefloon.

Kies je voor een gewoon huurcontract?
Hier vind je een modelhuurcontract voor een periode van 9 jaar en een modelhuurcontract voor korte duur.

Verzekering

Er lopen onderhandelingen met Ethias om een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid te bekomen voor de vluchtelingen en de gastgezinnen.

Wat verwachten wij van de gastgezinnen?

 • Basis: bed, verwarming, internet … voor een periode van 3 maanden (tot 15/06/2022).
 • Hulp bij administratie:
  • Aansluiten bij mutualiteit
  • Openen van een zichtrekening
 • Begeleiding bij oriëntatie en integratie:
  • Zoektocht huisarts
  • Kennismaking met dagelijks leven in Wetteren/Vlaanderen/België
  • Kennismaking met het aanbod sport, cultuur … Er is tussenkomst mogelijk vanuit OCMW (Uitpas met kansentarief)

Niet-begeleide minderjarigen

Jongeren worden aangemeld bij Pleegzorg die de procedure opstart voor opvang en verblijf.

Psychische ondersteuning

Wanneer mensen vluchten kunnen ze te maken krijgen negatieve gevoelens en stress. Het is niet altijd makkelijk hierover te praten.
Deze brochure maakt de drempel kleiner om het gesprek aan te gaan. 

Slecht slapen, piekeren en stress/Поганий сон, переживання та стрес
Вказівник для людей з міграційним походженням.


Zijn Oekraïense vluchtelingen gevaccineerd tegen COVID?

De meeste Oekraïners hebben twee vaccins gehad. Vluchtelingen die nog een boostervaccin wensen of die nog niet gevaccineerd zijn, kunnen na afspraak terecht voor een vaccin in het vaccinatiepunt in Merelbeke (oud rusthuis in de Kloosterstraat).

Infosessie voor gastgezinnen

Op 15 maart organiseerden we een infosessie voor gastgezinnen.

Bekijk de opname van de infosessie

Informatiebundel voor gastgezinnen

Contactinfo