Industriezone Biezeweg is klaar voor de toekomst

28
apr
2023

De riolerings- en wegeniswerken in industrieterrein Biezeweg zijn voltooid. Dit voorjaar sloten we in schoonheid af met de aanplanting van 88 nieuwe bomen. De straten in de industriezone zijn aangelegd in asfalt en de kruispunten in beton. De Biezeweg is veiliger met verhoogde fietspaden in rode asfalt. Fietssuggestiestroken in Neerhonderd beschermen ook daar de zwakke weggebruikers.

Twee jaar voor grondige vernieuwing

Lokaal Bestuur Wetteren en Aquafin zijn gestart met de vernieuwing van de industriezone Biezeweg in het voorjaar van 2021. De straten Biezeweg, Neerhonderd, Biezen en Viaductweg werden gedeeltelijk of geheel vernieuwd. De werken werden gefinancierd door Lokaal Bestuur Wetteren, Vlaio en de Vlaamse Milieumaatschappij en duurden ongeveer 2 jaar.

Regenwater opgevangen in infiltratiezones

De oude nutsleidingen werden gesaneerd en vernieuwd. Regen- en afvalwater worden nu gescheiden opgevangen zowel in de straten als in bedrijven en woningen. Er zijn drie infiltratiezones die regenwater laten doorsijpelen in de bodem. Dit zorgt voor een betere bodemkwaliteit en een hogere grondwaterspiegel.

Het stroomnet is ondergronds gebracht en er is LED-verlichting geplaatst.

Uitgevoerde werken

  • Het vernieuwde wegprofiel varieert: het is een ander type voor straten met vooral woonhuizen dan voor straten met bedrijfsgebouwen.
  • In de Biezeweg zorgt een groene berm voor een scheiding tussen de fietspaden en rijweg.
  • Tussen de parkeervakken staan 88 nieuw aangeplante bomen: linden, platanen en iepen.
  • De kruispunten in de industriezone werden aangelegd in gewapend cementbeton, dat bij uitstek geschikt is voor zwaar verkeer.
  • In de lus van Neerhonderd werd éénrichtingsverkeer ingevoerd en aan beide zijden werden fietssuggestiestroken aangebracht, zodat je er in beide richtingen kan fietsen.
  • Voor Biezen werd gekozen voor betonklinkers met een centrale greppel. Bij een aantal woningen voorzag het lokaal bestuur groenzones met lage beplanting.
  • In de Viaductweg is de rijweg in asfalt en kwam aan de westzijde een voetpad, zodat voetgangers nu over de gehele lengte van de Viaductweg het voetpad kunnen gebruiken. Langs de oostzijde van de rijweg kwam een grasberm.

Springstoffen in de ondergrond

Bij ondergrondse werken kom je wel eens wat tegen. Soms een archeologische vondst of historische vervuiling, maar hier ging het om springstoffen. Een verrassing was dat niet, aangezien het station in Kwatrecht tijdens WOI gebruikt werd als opslagplaats voor munitie. Het gevonden materiaal werd telkens met behulp van een explosievendeskundige geïdentificeerd en veilig weggevoerd.

Contactinfo