Goed Geïsoleerde Duurzame Gebouwen

De gemeente stimuleert Wetteraars om duurzaam te bouwen en renoveren, maar ze geeft ook zelf het goede voorbeeld. Het nieuwe gemeentehuis is bijna energieneutraal. Dat komt onder meer door automatisch aangestuurde zonnewering, grondige isolatie, warmte- en vochtrecuperatie, koeling door nachtventilatie,… Van bij de opmaak werd de nadruk gelegd op het duurzame karakter van het gebouw. Het gebouw haalt warmte en koeling uit de grond dankzij een warmtepomp met BEO (‘Boorgaten Energie Opslag’). Hiervoor waren niet minder dan 15 boringen tot op 125 meter diepte nodig. Op het dak liggen ook 80 PV-zonnepanelen, goed voor een geschatte elektriciteitsproductie van 20 000 kWh per jaar. 

Gemeentehuis

Naast de bouw van een nieuw bijna-energieneutraal gemeentehuis, investeert de gemeente ook in de renovatie van verouderde energie-onzuinige gebouwen.
De gemeente heeft samen met de netbeheerder een energiezorgplan opgemaakt voor het gemeentelijk patrimonium. Op basis van dit zorgplan bepaalt het gemeentebestuur welke renovatiewerken aan welke gebouwen voorrang krijgen.

Contactinfo