geWoontebreker

Logo gewoontebreker

Als lokaal bestuur staan we voor grote uitdagingen. Het aantal inwoners in onze gemeente neemt verder toe net als het aantal woningen, maar de laatste maanden bleek ook hoe belangrijk het is om in de natuur te kunnen zijn. We worden nu al enkele jaren geconfronteerd met heel warme zomers, waarbij de temperatuur in bebouwde omgevingen hoger oploopt dan elders. Online aankopen nemen toe, maar tegelijkertijd willen we ook meer lokaal gaan kopen, wonen, werken, winkelen, ontspanning, ,… al deze zaken moeten we realiseren in de beperkte ruimte die er is.

Om deze uitdagingen beter het hoofd te kunnen bieden, maken we werk van een
centrumvisie of leefkwaliteitsplan. In deze visie-oefening onderzoeken we hoe
we wonen, winkelen en groene plekken beter kunnen combineren om tot meer dynamiek in het centrum te komen. Ook de kwaliteitsvolle inrichting van het openbaar domein en hoe we ons verplaatsen naar het centrum wordt meegenomen.

We maken dit plan niet alleen! We doen hiervoor beroep op het studiebureau
Omgeving, de provincie Oost-Vlaanderen, een aantal Wetterse inwoners die expert zijn in een bepaald vakgebied, en op jou!

Op 28 april verspreiden we in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en onder de noemer ‘geWOONtebreker’ een korte digitale enquête waaruit we willen leren hoe het centrum er volgens jou zou moeten uitzien en hoe je je verplaatst in en naar het centrum. We willen hierbij dan ook een warme oproep verspreiden om massaal deze enquête in te vullen en jullie ook bedanken om hieraan mee te werken.

 

Contact