geWOONtebreker

Logo gewoontebreker

Als lokaal bestuur staan we voor grote uitdagingen. Het aantal inwoners in onze gemeente neemt verder toe net als het aantal woningen, maar de laatste maanden bleek ook hoe belangrijk het is om in de natuur te kunnen zijn. We worden nu al enkele jaren geconfronteerd met heel warme zomers, waarbij de temperatuur in bebouwde omgevingen hoger oploopt dan elders. Online aankopen nemen toe, maar tegelijkertijd willen we ook meer lokaal gaan kopen, wonen, werken, winkelen, ontspannen … al die zaken moeten we realiseren in de beperkte ruimte die er is.

Centrumvisie

Om die uitdagingen beter het hoofd te kunnen bieden, maken we werk van een centrumvisie of leefkwaliteitsplan. We onderzoeken hoe we wonen, winkelen en groene plekken beter kunnen combineren om tot meer dynamiek in het centrum te komen. We nemen daarin ook de kwaliteitsvolle inrichting van het openbaar domein mee en hoe we ons verplaatsen naar het centrum.

Doe zelf ook mee

We maken dit plan niet alleen! We doen een beroep op het studiebureau Omgeving, de provincie Oost-Vlaanderen, een aantal Wetterse inwoners die expert zijn in een bepaald vakgebied en op jou!

Onder de naam 'GeWOONtebreker Wetteren' werken de Provincie Oost-Vlaanderen en lokaal bestuur Wetteren een participatietraject uit. Met geWOONtebreker willen we een duurzaam centrum uitbouwen gericht op de toekomst. Het traject bestaat uit drie fasen. De resultaten van elke fase nemen we mee in de beleidsaanbevelingen voor de centrumvisie die het lokale bestuur uitwerkt.

Fase 1: Laat van je horen

In de eerste fase lanceerden we een korte digitale enquête waaruit we wilden leren hoe het centrum er volgens jou moet uitzien en hoe je je verplaatst in en naar het centrum. De enquête liep tot eind mei 2021. De resultaten lees je hier. 

Fase 2: Ideeënfase 'Denk mee'

In de tweede fase vragen we aan jou om mee te denken en ideeën te geven over hoe we de levens- of verblijfskwaliteit in het centrum kunnen verbeteren. Je kan zelf je idee indienen of je kan feedback en steun geven aan al ingediende ideeën.De ingediende ideeën richten zich op duurzame mobiliteit en kwalitatieve invulling van het openbaar domein zoals vergroening, ontharding ...

Lanceer je idee hier! Of bekijk de al ingediende ideeën. 

Fase 3: Actiefase 'Doe mee'

In fase 3 kan je zelf aan de slag. Heb je een project in je hoofd dat je graag echt wil uitvoeren? Dan kan je daar een projectsubsidie voor krijgen. Klik hieronder door voor alle voorwaarden en de procedure. 

Contact