Gemeentelijke vakantietoelage voor zieken en personen met een handicap te Wetteren

Online aanvragen

Deze jaarlijkse gemeentelijke toelage kan aangevraagd worden door zieken of personen met een handicap die wonen in Wetteren en die deelnamen aan een vakantie van minimum drie nachten, speciaal ingericht door een vereniging voor zieken of personen met een handicap.

Voorwaarden

  • Beschikken over een getuigschrift van invaliditeit, afgeleverd door uw mutualiteit of de FOD Sociale Zekerheid.
  • Inwoner zijn van Wetteren.
  • Deelgenomen hebben aan een vakantie van minimum drie nachten, speciaal ingericht door een vereniging voor zieken of personen met een handicap.
  • Jouw inkomen moet beantwoorden aan de voorwaarden om recht te hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering.

Procedure

De aanvraag kan jaarlijks gebeuren na deelname aan de vakantie.

Je kan deze toelage bekomen door:

1)  het webformulier in te vullen en de vereiste documenten mee te sturen

OF

2) het aanvraagformulier te downloaden, printen en volledig ingevuld, samen met de vereiste documenten, op te sturen naar het Sociaal Huis, Scheldedreef 52, 9230 Wetteren.

De vereiste documenten zijn:

 1) Een getuigschrift van de invaliditeit (afgeleverd door uw mutualiteit of de federale overheidsdienst sociale zekerheid)

2) Een kopie van het laatste aanslagbiljet van de directe belastingen OF een strookje van de mutualiteit dat bewijst dat je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming.

Meebrengen

  1. Een getuigschrift van de invaliditeit (afgeleverd door uw mutualiteit of de federale overheidsdienst sociale zekerheid)
  2. Een kopie van het laatste aanslagbiljet van de directe belastingen OF een strookje van de mutualiteit dat bewijst dat je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming.

Bedrag

€40 per jaar of beperkt tot het bedrag dat je hebt moeten betalen indien lager dan €40.

Online aanvragen

Contactinfo