Gemeentelijke premie voor thuisopvoeding van kinderen met een handicap

Online aanvragenMaak een afspraak

Deze jaarlijkse toelage kan aangevraagd worden door personen van wie een kind recht geeft op de toeslag op de kinderbijslag voor kinderen met een handicap of een aandoening.

Voorwaarden

  • Het kind moet bestendig thuis verblijven, school lopen of een instelling bezoeken en dagelijks, wekelijks of maandelijks naar huis komen.
  • Het kind mag de leeftijd van 21 jaar niet bereikt hebben

Procedure

De eerste keer dient u de toelage zelf aan te vragen.

  • Dit kan via het aanvraagformulier
  • na afspraak met het onthaalteam van het sociaal huis.

Na de eerste aanvraag wordt u jaarlijks uitgenodigd om de aanvraag te hernieuwen tot het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de Sociale Dienst op het algemeen nummer 09 365 73 73.

Bedrag

De toelage bedraagt 200€ per jaar en wordt via overschrijving uitbetaald.

Online aanvragenMaak een afspraak