Fraude via websites die uittreksels uit strafregister aanbieden tegen betaling

14
nov
2019

De Dienst Burgerzaken en de FOD Justitie stellen vast dat er sinds kort dubieuze websites actief zijn die tegen een forse betaling uittreksels uit het strafregister aanbieden.

Graag willen wij alle inwoners erop wijzen dat het hier gaat om een kennelijk illegale praktijk, waarbij jou zowel geld als persoonlijke gegevens afhandig worden gemaakt. Ga hier dus niet op in. Enkel via de gemeente kan je dit uitreksel legaal en gratis krijgen.

Hoe vraag je correct een uittreksel uit het strafregister aan? 
Richt je aanvraag rechtstreeks aan de dienst burgerzaken van je gemeente. Dit kan online via het digitaal loket https://www.wetteren.be/aanvraagformulier-uittreksel-strafregister, via de snelbalie op het gemeentehuis, via mail wetteren@wetteren.be of telefonisch 09 369 00 50.

Deze procedure is bovendien gratis.

De bevoegde autoriteiten stellen momenteel alles in het werk om deze praktijk te onderzoeken en stop te zetten.

 

Contactinfo