Financiële hulp gevolgen Covid-pandemie

Maak een afspraak

OCMW Wetteren kreeg net als alle Belgische OCMW’s extra middelen van de Federale Regering om de financiële gevolgen van de covid-pandemie voor de burger te beperken.

Kreeg jij het door de covid-pandemie moeilijk om rond te komen of dreig je in de problemen te raken? Maak dan zeker een afspraak bij OCMW Wetteren.

 

 

Voorwaarden

 • Je verloor als gevolg van de Covid-pandemie een deel van je inkomen of koopkracht

EN

 • je bevindt je hierdoor in een moeilijke sociale situatie of dreigt in een moeilijke sociale situatie terecht te komen

 

Procedure

Een maatschappelijk werker zal jouw individuele situatie onderzoeken (zoals b.v. het verschil tussen je huidige inkomen en dat van voor de pandemie). Op basis van dat onderzoek bekijken we samen met jou waar we je best kunnen ondersteunen. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst beslist dan uiteindelijk om jou al dan niet de gevraagde steun toe te kennen.

Het kan gaan om financiële hulp:

 • voor huisvesting (uitgezonderd huurwaarborg)
 • voor energieverbruik
 • voor digitale ondersteuning ter bevordering
 • om de kosten te dekken van erkende professionele hulpverleners bij huiselijk geweld, angstproblemen en psychiatrische onrust
 • op het gebied van gezondheid
 • bij onbetaalde facturen als gevolg van een beperking van de middelen
 • voor andere levensnoodzakelijke behoeften
 • in het kader van de strijd tegen kinderarmoede

Meebrengen

 • overzicht van uw inkomsten voor het uitbreken van de pandemie (loonfiches, uitkeringsfiches ... van minstens januari en februari 2020)
 • overzicht van uw huidige inkomsten
 • rekeninguittreksels zicht- EN spaarrekening laatste 3 maanden

 

Bedrag

Het bedrag is afhankelijk van jouw individuele situatie.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Maak een afspraak

Contactinfo