Financiële hulp

Maak een afspraak

Wie onvoldoende inkomen heeft om menswaardig te kunnen leven, kan in aanmerking komen voor financiële hulp van het OCMW.

Het kan gaan om bijkomend leefgeld, betaling van facturen, voorschieten van een huurwaarborg, voorschotten op uitkeringen ...

Voorwaarden

Onvoldoende inkomsten om menswaardig te kunnen leven.

Procedure

U kan een afspraak maken bij

  • uw vaste maatschappelijk werker van de sociale dienst in Sociaal Huis Wetteren
    OF
  • het onthaalteam van de sociale dienst als u nog niet gekend bent bij de sociale dienst in Sociaal Huis Wetteren of als het langer dan 6 maanden geleden is dat u contact had met uw vaste maatschappelijk werker.

Na een sociaal en financieel onderzoek wordt een voorstel gedaan aan het bestuur om uw financieel te ondersteunen. Afhankelijk van uw situatie is het mogelijk dat u de steun later moet terugbetalen.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • overzicht inkomsten en uitgaven van de laatste 3 maanden (rekeninguittreksels van al uw zicht- en spaarrekeningen)
  • eventuele achterstallige facturen

Bedrag

Het bedrag is afhankelijk van uw individuele situatie.

Maak een afspraak

Contactinfo