Erfgoedpublicaties

Archief- en erfgoedpublicaties te koop bij onze dienst en bij de dienst toerisme

- Oorlogsdagboek Arnold De Coninck 1914-1918 (gratis)

- Het Munitiepark in Kwatrecht-De oorlogsbelevenissen van Joseph en André Raman (2,50 euro)

- De Eerste Wereldoorlog te Quatrecht 1914-1918 door Rolande Van Heden (15 euro)

- Herinneringen van Papa Maes, gedurende het verblijf van de Duitschers in Wetteren (gratis)

- Drie facetten van het Wetterse-Westremse-Massemse oorlogsverleden-Wie met Christus’ klokken schiet, wint gewis de oorlog niet (5 euro)

- Zij leefden in Wetteren. Zij stierven voor België (gesneuvelde soldaten Eerste Wereldoorlog) (30 euro)

- Kwatrecht meidagen 1940: gesneuvelden en authentieke verhalen van Kwatrechtenaars door Rolande Van Heden (15 euro)

- Boek “Van smid Walterus Paynus tot vondelinge Anthonia Duchamp- Massemenaars van 1222 tot 1804” van Jan Lampaert (33 euro)

Contact