Vacature deskundige Gebouwen

30
nov
2022

Als deskundige Gebouwen ligt het accent op het duurzaam in stand houden van het onroerend patrimonium van Lokaal Bestuur Wetteren, als ondersteuning voor een interne en externe optimale dienstverlening. Je volgt concrete bouw- en renovatieprojecten op en staat in voor het dagelijkse onderhoud van de gebouwen.

Wat bieden we?

Wie zoeken we?

Hoe verloopt de selectie

Hoe solliciteren

Meer weten

Kerntaken     

 • Je staat in voor het onderhoud, de technische controles en de preventie- en onderhoudsverplichtingen van de gebouwen en hun technische installaties, Je hebt hierbij steeds oog voor mogelijke optimalisaties. Je toetst acties op gebied van gebouwenbeheer en -onderhoud aan de visie enstrategie rond een duurzaam gebouwenbeheer, die in ontwikkeling is.
 • Je werkt nauw samen met alle collega’s in het team en stemt het werk op mekaar af op de meest efficiënte manier. Je stemt je werk af met andere ondersteunende diensten, zoals Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (team Personeel) en Aankoop & Contracten (team Financiën) voor vastgoedtransacties en verzekeringen. Je bouwt een goed contact uit met de gebruikers van de gebouwen en stemt je werk af op hun noden.
 • In samenspraak met de andere leden van het team neem je ook het projectleiderschap over bepaalde bouw- en renovatieprojecten (planningsvergaderingen, werfopvolging, opmaak plaatsbeschrijvingen, nutsmaatschappijen, …), hetzij in eigen beheer, hetzij met externe aannemers. Je beoordeelt projecten op hun hele levenscyclus en ziet het belang van de onderhoudsfase al in van bij de start van het ontwerp. Je bent begaan met veiligheid bij ontwerp, uitvoering en gebruiksfase en bent op de hoogte van de verschillende wetgevingen in verband met veiligheid. Je kan een multidisciplinair projectteam leiden en laten werken, ook al ben je geen hiërarchisch leidinggevende. Je gaat uit van het belang van de interne of externe klant en ziet participatie als een vanzelfsprekend onderdeel van de projectrealisatie.  
 • Je schaaft je kennis steeds bij omtrent het vakgebied en de relevante wetgeving. Je bouwt een netwerk uit waarop je vlot beroep doet bij vragen die buiten je expertise liggen.
 • Als deskundige Gebouwen heb je een eigen specialiteit, maar maak je ook deel uit van een team. Je bent een drijvende kracht om samen met de teamcoach het team Gebouwen & ICT uit te bouwen en continu te vernieuwen. Je werkt actief voorstellen uit om de dienstverlening van het team bij te sturen en te structureren. Je bouwt aan processen en technieken om de dienstverlening efficiënt te laten verlopen. Je neemt ook andere taken op binnen het team waar nodig.
 • Je leidt projecten en neemt deel aan werkgroepen, en draagt zo actief bij aan het behalen van de doelstellingen uit het meerjarenplan. Je zorgt in nauw overleg met de teamcoach voor de voorbereiding en uitvoering van de dossiers van de bestuursorganen. Projectmatig werk zit je in de vingers.
 • Je werkt in functie van de hele organisatie. Je zoekt steeds naar de best mogelijke samenwerking over de team- en departementsgrenzen heen, en ook buiten de organisatie. Je draagt actief bij aan het delen van werkmethodes en optimaliseren van de werking voor het volledige Departement Ondersteuning.

Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk:

 • Samenwerken: In onze organisatie werken we samen aan een goede groepsgeest. We delen onze eigen mening en ideeën. We streven gemeenschappelijke doelstellingen na. Als er conflicten zijn, bespreken we ze en leggen we ze bij.
 • Professionaliteit: We denken en handelen professioneel en volgens dezelfde waarden. We bouwen aan vertrouwen door oprecht te zijn en verbintenissen na te komen.
 • Enthousiasme: We zijn gemotiveerd voor ons werk en geven het beste van onszelf. We zijn fier op onze organisatie en stralen dat ook uit.
 • Klantgerichtheid: Onze klanten komen altijd op de eerste plaats. Dat gaat zowel over externe klanten (burgers en externe organisaties) als interne klanten (collega’s). We begeleiden klanten vriendelijk en professioneel en geven raad bij hun keuzes. We helpen hen zoals we zelf geholpen willen worden en houden hen op de hoogte van de vooruitgang van onze dienstverlening.

Vakspecifieke Competenties

 • een relevante opleiding (technische richting: bouwkunde, architectuur, …) of ervaring zijn een pluspunt;
 • kennis van projectmanagement;
 • je kent je weg in gebouwenbeheer, facility en duurzaamheid;
 • je hebt interesse in duurzaam bouwen en bent op de hoogte van de huidige trends.

Wat bieden we?

 • Een voltijdse contractuele aanstelling voor bepaalde duur van 1 jaar
 • Een bruto maandloon tussen € 2826 (B1 trap 0) en € 4762 (B3 trap 23)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag (van 7u36’)
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een haard- of standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelage
 • Dubbel vakantiegeld
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v)

Wie zoeken we? (specifieke toelatingsvoorwaarden)

 • Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.
 • Je bent in het bezig van een bachelor diploma, of een gelijkwaardig diploma

Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten en leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen, uiterlijk op de aanstellingsdatum.

Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via aanwerving.

Het examenprogramma bestaat uit één deel:

 • een mondeling examen (datum is nog te bepalen)

Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie. De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, nemen we op in een wervingsreserve, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?

Solliciteer hier online

Vul de gevraagde gegevens in en voeg de verplichte documenten toe. Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.

Meer weten?

Over de functie-inhoud: An Van den Wijngaerde, teamcoach Gebouwen en ICT/Facilities via an.vandenwijngaerde@wetteren.be of op het nummer 0471 55 92 16. 

Over de selectieprocedure: Els De Winter, deskundige Personeel via vacature@wetteren.be of op het nummer 09 365 67 07.

Contactinfo