De Wetteraden

Wil je meewerken met de Wetteraden?

Tot voor korte tijd waren er in Wetteren heel wat adviesraden die rond bepaalde thema’s werkten: jeugd, cultuur en toerisme, milieu, sport, mobiliteit, senioren, ruimtelijke ordening etc… Deze adviesraden hebben 30 jaar lang goed werk geleverd en waren zo goed als het voornaamste gemeentelijke inspraakinstrument. Begin dit jaar wijzigde de wetgeving omtrent de adviesraden. Met uitzonderling van een beperkt aantal raden viel de verplichting weg waardoor we als gemeente veel meer vrijheid kregen om deze te organiseren.

Van die gewijzigde wetgeving hebben we geprofiteerd om tijd te nemen om na te denken over de werking van deze raden. Per slot van rekening zijn de meeste raden ontstaan in de jaren 70 van de vorige eeuw en is de maatschappij ondertussen grondig veranderd.

Graag willen we de overstap maken naar Wetteraden: laagdrempelige participatieorganen die kwalitatieve adviezen geven en een afspiegeling van de bevolking zijn. Het mooie aan de Wetteraden is dat je geen lid moet zijn, geen zwaar engagement moet aangaan om toch je mening te kunnen geven over of mee te werken rond bepaalde materies. Je kan opgeven in welke thema’s je geïnteresseerd bent en welk engagement je daarvoor wil aangaan. Wil je graag op regelmatige  basis vergaderen over een bepaald thema, dan kan dat. Zou je graag één keer of een paar keer per jaar rond één specifiek concreet thema werken, dan kan dat even goed. Een ander voordeel van de Wetteraden is dat je op gelijk welk moment kan instappen of uitstappen. Vroeger kon je enkel op een specifiek moment toetreden en ging je meteen voor 6 jaar een engagement aan.

We zijn ervan overtuigd dat de Wetteraars veel talent, kennis en gedrevenheid bezitten. We maken daar nog te weinig gebruik van. We hopen hier met de Wetteraden verandering in te brengen.

Wil je meer weten? Wil je jezelf opgeven om mee te bouwen aan Plan W of om mee te werken aan de Wetteraden? Vul dan dit formulier in!

Contactinfo