Dagorde van de Gemeenteraad

De dagorde met toelichting is een overzicht van alle agendapunten, in de volgorde waarop ze behandeld zullen worden.