Concessie uitbating sportcomplex Kapellekouter

6
apr
2021

Bekendmaking concessie van openbare dienst Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren:  exploitatie sportcomplex Kapellekouter (ref. AGB/CK-002)
Oproep tot kandidaten voor concessie van openbare dienst betreffende exploitatie sportcomplex Kapellekouter te Wetteren

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Wetteren zoekt kandidaten voor de exploitatie van het sportcomplex Kapellekouter, gelegen aan de Kapellekouter te Wetteren, overeenkomstig de modaliteiten beschreven in de concessieleidraad ref. AGB/CK-002 inclusief alle bijlagen.

Deze uitbating geschiedt onder de vorm van een concessie van openbare dienst, voor een basisduur van 2 voetbalseizoenen, met als startdatum 1 juni 2021 en einddatum 31 mei 2023. Het AGB Wetteren heeft het recht om de concessie hiernavolgend (eenzijdig) te verlengen met één voetbalseizoen.

Inschrijvingen kunnen ingediend worden door voetclubs of voetbalverenigingen, waarvan hun maatschappelijk doel er exclusief in bestaat de uitbating van onderhavige concessie te doen.

Voorstellen moeten gebeuren per aangetekend schrijven gericht aan het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Wetteren, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren of d.m.v. afgifte tegen ontvangstbewijs (onder gesloten omslag) aan de onthaalbalie van het gemeentehuis (t.a.v. dhr. Lieven Goes), Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren.

Inschrijvingen gebeuren onder dubbel gesloten omslag waarbij de binnenste omslag duidelijk volgende informatie vermeldt: identificatie van de kandidaat, datum van indiening en vermelding “Concessie van openbare dienst met als voorwerp de exploitatie van het Complex Kapellekouter”. De buitenste omslag vermeldt duidelijk “Voorstel concessie van openbare dienst met als voorwerp de exploitatie van het Complex Kapellekouter”. Alle inschrijvingen en de verplichte bijlagen dienen de concessiegever te bereiken ten laatste op dinsdag 20 april 2021 om 11.00 uur.

U kan de concessieleidraad, de contractvoorwaarden en het inschrijvingsformulier e.a. bijlagen downloaden op de gemeentelijke website www.wetteren.be. U kan de concessiedocumenten ook gratis bekomen op aanvraag, per e-mail aan: aankoop@wetteren.be.

Voor alle bijkomende inlichtingen, als ook afspraak voor het verplicht plaatsbezoek, kan contact opgenomen worden met het team Financiën - Aankoop & Contractbeheer, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren (09/369 00 50 of aankoop@wetteren.be). 

Hier vind je de concessieleidraad.

Bijlage 1: Inschrijvingsformulier concessie AGB/CK-002

Bijlage 2: Concessieovereenkomst exploitatie AGB/CK-002

Bijlage 3: Bankverklaring AGB/CK-002

Bijlage 4: Attest van plaatsbezoek AGB/CK-002

 

 

Contactinfo