Concessie exploitatie MDK-stadion

6
apr
2021

Bekendmaking concessie van openbare dienst Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren:  exploitatie sportinfrastructuur Marcel De Kerpel Voetbalstadion (ref. AGB/MDK-001)

Oproep tot kandidaten voor concessie van openbare dienst betreffende exploitatie sportinfrastructuur Marcel De Kerpel Voetbalstadion te Wetteren

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Wetteren zoekt kandidaten voor de uitbating van de sportinfrastructuur Marcel De Kerpel Voetbalstadion, gelegen aan de Massemsesteenweg te Wetteren, overeenkomstig de modaliteiten beschreven in de concessieleidraad ref. AGB/MDK-001 inclusief alle bijlagen.

Deze uitbating geschiedt onder de vorm van een concessie van openbare dienst, voor een basisduur van 2 voetbalseizoenen, met als startdatum 1 juni 2021 en einddatum 31 mei 2023. Het AGB Wetteren heeft het recht om de concessie hiernavolgend (eenzijdig) te verlengen met één voetbalseizoen.

Inschrijvingen kunnen ingediend worden door voetclubs of voetbalverenigingen, waarvan hun maatschappelijk doel er exclusief in bestaat de uitbating van onderhavige concessie te doen.

Voorstellen moeten gebeuren per aangetekend schrijven gericht aan het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Wetteren, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren of d.m.v. afgifte tegen ontvangstbewijs (onder gesloten omslag) aan de onthaalbalie van het gemeentehuis (t.a.v. dhr. Lieven Goes), Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren.

Inschrijvingen gebeuren onder dubbel gesloten omslag waarbij de binnenste omslag duidelijk volgende informatie vermeldt: identificatie van de kandidaat, datum van indiening en vermelding “Concessie van openbare dienst met als voorwerp de uitbating van het Marcel De Kerpel Voetbalstadion”. De buitenste omslag vermeldt duidelijk “Voorstel concessie van openbare dienst met als voorwerp de uitbating van het Marcel De Kerpel Voetbalstadion”. Alle inschrijvingen en de verplichte bijlagen dienen de concessiegever te bereiken ten laatste op dinsdag 20 april 2021 om 11.00 uur.

U kan de concessieleidraad, de contractvoorwaarden en het inschrijvingsformulier e.a. bijlagen downloaden op de gemeentelijke website www.wetteren.be. U kan de concessiedocumenten ook gratis bekomen op aanvraag, per e-mail aan: aankoop@wetteren.be.

Voor alle bijkomende inlichtingen, als ook afspraak voor het verplicht plaatsbezoek, kan contact opgenomen worden met het team Financiën - Aankoop & Contractbeheer, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren (09/369 00 50 of aankoop@wetteren.be). 

Hier vind je de concessieleidraad.

Bijlage 1: Inschrijvingsformulier concessie AGB-MDK-001

Bijlage 2: Concessieovereenkomst exploitatie AGB-MDK-001

Bijlage 3: Bankverklaring AGB-MDK-001

Bijlage 4: Attest van plaatsbezoek AGB-MDK-001

 

 

Contactinfo