Bodemonderzoek omgeving treinongeluk 2013

14
jan
2022

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voert bijkomend bodemonderzoek uit in de bluszone waar in 2013 een trein kantelde. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek geeft het Agentschap Zorg en Gezondheid het advies om geen grondwater te gebruiken voor consumptie aan wie woont binnen een straal van 500 meter van de bluszone. De bewoners die binnen de perimeter wonen ontvangen vandaag een brief van de gemeente met de aanbevolen maatregelen.

Bodemonderzoek

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) startte vorig jaar op verschillende plaatsen in Wetteren met een bodemonderzoek om na te gaan of er PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) of PFAS (perfluoralkylstoffen, de ruimere groep van producten) in de grond aanwezig zijn. Die stoffen kunnen zich ook verspreiden bij het blussen met blusschuim dat fluor bevat. Ook de bodem in de bluszone waar in 2013 een trein kantelde wordt onderzocht. In afwachting van de resultaten van het eerste bodemonderzoek werden begin juli 2021 in een zone van 100 meter rondom de bluszone een aantal maatregelen getroffen. Alle bewoners van de zone kregen toen een brief met de voorzorgsmaatregelen.

Eerste resultaten

Nu de resultaten van het eerste bodemonderzoek gekend zijn, ontvingen zowel de inwoners binnen een perimeter van 100 meter als 500 meter rond de voormalige bluszone nieuwe adviezen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. In totaal gaat het om 252 huishoudens.
Voor de 14 huishoudens binnen de zone van 100 meter zijn er versoepelingen ten opzichte van de maatregelen van juli 2021. Met uitzondering van kwetsbare personen, kunnen ze vaker producten uit eigen tuin eten. Deze 14 gezinnen en bijkomend de 238 huishoudens binnen de zone van 500 meter krijgen wel het advies om geen grondwater te gebruiken, behalve voor het spoelen van het toilet en het wassen van de auto.

Vervolg

De voorzorgsmaatregelen gelden tot OVAM meer gegevens heeft over de PFAS-bodem- of grondwaterverontreiniging. Een studiebureau voert in opdracht van OVAM een bijkomend bodemonderzoek uit, bepaalt een afbakening van de verontreinigde zone en stelt een risico-evaluatie op.

Contactinfo