Biezeweg - Neerhonderd: wegenis- en rioleringswerken

In de straten Biezeweg, Neerhonderd, Biezen en Viaductweg (deel) is aannemer Wegenwerken De Moor gestart met de vernieuwing van de riolering en het wegdek. De bestaande riolering is in slechte staat en is dringend aan vernieuwing toe. Omdat het wegdek opengebroken moet worden, dachten we meteen ook na over een nieuwe inrichting van het openbaar domein.

De omgevingsvergunning werd al in 2018 goedgekeurd en in november 2020 werden de werken aan Wegenwerken De Moor gegund voor een bedrag van € 5.364.675,2 excl. btw. De rioleringswerken worden grotendeels gesubsidieerd door VMM en voor de wegeniswerken kunnen we rekenen op een subsidie van Vlaio waardoor de uitgave voor de gemeente beperkt blijft tot ongeveer 1,5 miljoen.

Wat gaan we doen? 

Wegen

We leggen de straten opnieuw aan in asfalt en voorzien de kruispunten van beton, voor het zware verkeer. In Neerhonderd voeren we éénrichtingsverkeer in. Over het hele werftraject vernieuwen we ook de openbare verlichting. Waar het haalbaar is, voorzien we parkeerplaatsen naast de weg. 

Fietsen

In de Biezeweg worden vrijliggende verhoogde fietspaden voorzien in rode asfalt. In Neerhonderd worden fietssuggestiestroken aangebracht op de rijweg.

Riolering

We leggen een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aan. Ook de bedrijven en woningen langs het werktraject kunnen op privaat terrein regen- en afvalwater scheiden.

Het is een pilootproject omdat we op 3 plaatsen infiltratiezones voorzien in plaats van gewone regenwaterleidingen. Daardoor kan het regenwater infiltreren in de bodem in plaats van versneld te worden afgevoerd via een buis. De infiltratiezones zijn grote bakken met stenen. Bovenop de infiltratiezones planten we bomen die voldoende water kunnen opnemen om te groeien.

Timing

De werken startten op 25 januari 2021 en zonder tegenslagen of onverwachte gebeurtenissen lopen ze tot voorjaar 2023. De aannemer voert de werken uit in verschillende fases. Meer informatie over de verschillende fases vind je op de website van Aquafin.

Contactinfo