Bevolkingsenquête in Wetteren

15
mei
2019

Het gemeentebestuur van Wetteren zet zich elke dag in om de gemeente voor de bewoners zo aangenaam en leefbaar mogelijk te maken. Om dat goed te kunnen doen hebben wij de mening van de Wetterse bevolking nodig. Als we weten wat er onder de Wetteraars leeft dan kunnen we de maatregelen die wij van plan zijn te nemen daaraan aftoetsen.

In mei houden wij een enquête onder ongeveer een kwart van de inwoners van Wetteren (van 16 jaar of ouder). Zo kunnen we ons een beeld vormen van wat de Wetteraar van de ontwikkelingen in en om de gemeente vindt. Aan één op vier Wetteraars zal worden gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Dat kan handig en snel online (met een unieke toegangscode die in de ontvangen brief staat) maar het kan ook op papier. Gemiddeld zal het invullen 15 minuten duren.

De verwerking van de antwoorden op de vragen gebeurt anoniem. Niemand komt te weten wat jij op deze vragenlijst invult. Om het onderzoek zo betrouwbaar en volledig mogelijk te laten zijn, is de medewerking van elke Wetteraar die de enquête ontvangt van groot belang. Ook jouw mening telt en geeft het gemeentebestuur richting in het werken aan de verdere ontwikkeling van onze gemeente.

Als dank voor de medewerking kunnen de deelnemers een aantal mooie prijzen winnen.

 

Contactinfo