Bereikbaarheid

Onze leeszaal bevindt zich in de Kerkstraat in het oud gemeentehuis, en is voor iedereen toegankelijk Het archief is kosteloos te raadplegen op afspraak. Je kan ook gewoon langskomen, maar dan ben je wel niet zeker van een plaatsje in onze leeszaal.  Op dinsdag kan je er terecht van 10 uur tot 16 uur (en op afspraak ook van 16 uur tot 20 uur) en op woensdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur. Wij proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen. Je kan ook schriftelijk, telefonisch (09/369.00.50 en vragen naar archiefdienst) of via e-mail (archief@wetteren.be) inlichtingen vragen en via het digitaal loket kan u zaken opvragen die we dan klaarleggen voor als je langs wilt komen.

Om de originele documenten te beschermen, kan je bepaalde bronnen enkel in kopievorm raadplegen (parochieregisters en registers burgerlijke stand). De meeste documenten ouder dan 30 jaar zijn openbaar. Archiefdocumenten die persoonlijke gegevens bevatten, kunnen vaak pas na een eeuw worden geraadpleegd. In geval van twijfel kan je de archiefstukken best aanvragen via de procedure openbaarheid van bestuur. De notulen van de gemeenteraad zijn ook openbaar (uitgezonderd de gesloten zitting).

Bouwdossiers van na 1934 kan je inkijken als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Je moet daarvoor een aanvraagformulier invullen voor de dienst stedenbouw.

Contact