Beheersorgaan gemeentelijke culturele infrastructuur

Wat is het beheersorgaan voor de gemeentelijke culturele infrastructuur?

Het beheersorgaan van de gemeentelijke culturele infrastructuur staat het gemeentebestuur bij in het beheer van theaterzaal Nova, cultuurcomplex de Poort, de gemeentelijke feestzaal, de buurthuizen van ten-Ede en Westrem en de repetitieruimte in Massemen.

Het beheersorgaan adviseert het gemeentebestuur over alle aspecten die te maken hebben met het beheer (verbouwingen, veranderingswerken …), maar ook over de werking van cultuurcentrum Nova (personeelswijzigingen, financiële middelen …). Daarenboven is het beheersorgaan ook bevoegd voor de eigen activiteiten van het cultuurcentrum en dit op advies van de cultuurfunctionarissen van cc Nova.

Wie is lid van het beheersorgaan voor de gemeentelijke culturele infrastructuur?

Het beheersorgaan telt maximum 18 stemgerechtigde leden. 

  • Zes leden vertegenwoordigen de politieke fracties uit de gemeenteraad. De mandaten worden verdeeld volgens het proportioneel stelsel. Fracties die geen mandaat krijgen toegewezen, krijgen een afgevaardigde zonder stemrecht.
  • Zes leden vertegenwoordigen de belangrijkste stakeholders van het cultuurcentrum. De Raad voor Cultuur en de Ouderenraad vaardigen elk twee leden af. Twee leden vertegenwoordigen de in de gemeente aanwezige onderwijsinstellingen.
  • Zes leden zetelen als individueel lid.
  • De schepen van cultuur woont de vergaderingen bij als waarnemer.

Contactinfo