Dagorde met Toelichting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De dagorde met toelichting is een overzicht van alle agendapunten, in de volgorde waarop ze behandeld zullen worden, met een korte uitleg bij elk agendapunt.