Advies college van burgemeester en schepenen over de omgevingsvergunningsaanvraag van Engie Electrabel voor de bouw van 2 windturbines in Stookte

30
mrt
2021

Op 10 februari 2021 ontving het college van burgemeester en schepenen de vraag van de provincie om een openbaar onderzoek te organiseren en advies te geven over omgevingsvergunningsaanvraag van Engie Electrabel voor de bouw van 2 windturbines op het industrieterrein Stookte, nl. op de terreinen van de Seveso-bedrijven Ajinomoto OmniChem en Recticel.

Tijdens het openbaar onderzoek ontving de gemeente 2.253 bezwaarschriften, waarvan 75 digitale en 2.178 per mail of brief, goed voor 63 verschillende argumenten tegen de komst van de windturbines.

Gisteren boog het college van burgemeester en schepenen zich over het aanvraagdossier en behandelde de ontvangen bezwaarschriften. Omwille van o.a. de gedeeltelijk gegronde bezwaarschriften, de negatieve impact op het landschap van de Scheldevallei, de negatieve impact op natuur, de onduidelijkheid inzake de veiligheidsstudie en de strijdigheid met enkele beleidsmatige gewenste ontwikkelingen, heeft het college een ongunstig advies gegeven voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van 2 windturbines in Stookte. Het advies wordt nu doorgestuurd naar de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, die ten laatste op 10 juni 2021 moet beslissen over de vergunningsaanvraag.

Lees hier het besluit van het schepencollege.

Contactinfo