Aanvraagformulier gemeentelijke toelage thuisopvoeding kinderen met een handicap of aandoening

Deze jaarlijkse toelage kan aangevraagd worden door personen van wie een kind recht geeft op de toeslag op de kinderbijslag voor kinderen met een handicap of een aandoening.

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

1. Persoonsgegevens van de aanvrager

2. Persoonsgegevens van het kind

3. Bijlages

Opgelet om de on-line aanvraag succesvol te laten verlopen dienen er verplicht bewijsstukken te worden opgeladen.

Indien u niet in de mogelijkheid bent om het webfomulier in te vullen, aarzel dan niet om een afspraak te maken bij het onthaalteam: 09 365 73 73, ze helpen je dan bij het invullen van het webformulier.

De aanvrager verklaart zich hierbij akkoord met het reglement inzake de gemeentelijke toelage thuisopvoeding kinderen met een handicap of aandoening en aanvaardt eventuele controle van het ingediende dossier door de sociale dienst van het Sociaal Huis.