Aanvraagformulier gemeentelijke mantelzorgpremie

Deze gemeentelijke premie heeft als doel erkenning te geven aan de mantelzorger(s) voor de steun en zorgen die de zorgbehoevende krijgt van zijn/haar mantelzorger(s).

Een mantelzorger is iemand in de directe omgeving van de zorgbehoevende die langdurig en onbetaald extra zorg biedt aan de zorgbehoevende.

Als zorgbehoevende kunt u een gemeentelijke mantelzorgpremie ontvangen indien u aan de voorwaarden voor deze premie voldoet. Met dit bedrag kunt u eens iets extra te doen voor uw mantelzorger(s).

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

1. Persoonsgegevens mantelzorger

2. Persoonsgegevens zorgbehoevende (=aanvrager van de gemeentelijke mantelzorpremie)

3. Bijlages

Opgelet om de on-line aanvraag succesvol te laten verlopen dienen er verplicht bewijsstukken te worden opgeladen.

Indien u niet in de mogelijkheid bent om het webfomulier in te vullen, aarzel dan niet om een afspraak te maken bij het onthaalteam: 09 365 73 73, ze helpen je dan bij het invullen van het webformulier.

Adresgegevens 2
Ik voeg bij: *

De zorgbehoevende verklaart zich hierbij akkoord met het reglement inzake de gemeentelijke mantelzorgpremie en engageert zich om de gemeentelijke mantelzorgpremie ten gunste van de mantelzorger(s) te gebruiken.