Naar inhoud

Kalkense Meersen

Kalkense Meersen

In de alluviale vlakte van de Schelde vormen de Kalkense Meersen een relatief open landschap dat zich uitstrekt over de gemeenten Laarne, Wichelen, Berlare en Wetteren. Slechts een fractie van dit uitgestrekt gebied ligt op het grondgebied van Wetteren (Voorbellem, Aaldries, Springels, D'Helst). Volledig in Wetteren liggen enkele gebieden die aansluiten bij de Kalkense Meersen: de Kastermeersen, de Meerkens en de weilanden ten noorden van de Liefkenshoekgracht.

De uitgestrekte vochtige hooi- en weilanden en het uitgebreide sloten- en bekennet bepalen voor een groot deel het landschap van de Kalkense Meersen. Deze kenmerken zijn echter minder van toepassing voor het Wetterse gedeelte. Daar wisselen graasweiden, akkers en sierboomkwekerijen elkaar af.

Een duidelijk verschil is ook te zien op de bodemkaart. Het zware kleigrondtype dat overheerst in het grootste gedeelte van het gebied, komt niet voor in Wetteren.

De Kalkense Meersen bevatten voor Vlaanderen unieke biotopen. Het Wetterse gedeelte is een gebied met een nog ongeschonden open ruimte en een relatieve stilte.

De Kalkense Meersen zijn goed gekend bij vogelliefhebbers, omdat er een grote variëteit aan vogels is: de grutto en de kievit, de gele kwik, de veldleeuwerik, de graspieper, de blauwborst, de grasmus en ook de wulp.

Om de natuurrijkdom van de Kalkense Meersen te behouden, bouwt Natuurpunt hier reeds sedert 1990 een natuurgebied uit. Dat het gebied meer dan het beschermen waard is, werd bewezen door de officiële erkenning als natuurreservaat door de Vlaamse Regering in maart 1996.

Meer informatie over het natuurreservaat Kalkense Meersen: