Naar inhoud

Van Hauwermeirsmolen

Van Hauwermeirsmolen

De Van Hauwermeirsmolen is beschermd als monument, de omgeving als dorpsgezicht, bij Ministerieel Besluit van 17 februari 1994. 

De molen wordt een eerste keer vermeld  op een kaart van de Gentse landmeter Horenbault uit 1592 en een tweede keer in het metingboek van 1666 (een kadastraal register). Aanvankelijk ging het om een dubbel bedrijf: tegenover elkaar, aan elke oever van de Molenbeek en elk uitgerust met een bovenslagrad, lagen een olie- en een graanmolen. Twee watermolens tegenover elkaar gelegen aan dezelfde beek, een zeldzaamheid in Vlaanderen. De oliemolen op de rechteroever is verdwenen. Rond 1909 werd een nieuwe olieslagerij opgericht. Hiermee deed de industrialisering haar intrede. De wateroliemolen daarentegen werd ontruimd en raakte in verval. De olieslagerij bleef in gebruik tot in de jaren '50. 

Het dak, de buitengevels, de binnenmuren, de vloeren en alle molenonderdelen van de graanmolen zijn volledig gerestaureerd. Een gloednieuw geklinknageld metalen bovenslagrad draait opnieuw lustig en spetterend rond. De molen is opnieuw draai- en maalvaardig.

De site ligt in de landschappelijk waardevolle Molenbeekvallei. Het historisch boerderijlandschap is zo veel als mogelijk hersteld. Aan de Van Hauwermeirsmolen ligt een natuureducatieve zone met een hooiland, een graasweide, een veedrinkpoel en een hoogstamboomgaard. Er werden hazelaars, elzen en wilgen langs de beek aangeplant. Talrijke zangvogels en andere kleine dieren vinden er nestgelegenheid.

De watermolen ligt op het Molenbeekpad, een natuurleerpad voor kinderen dat inzicht wil verstrekken in de samenhang tussen verschillende biotopen die samen een beekvallei vormen. Op tien infopanelen langsheen het traject vertelt de molenaar Joannes hoe planten en dieren elkaar nodig hebben. Begeleiding van schoolkinderen in klasverband is mogelijk op aanvraag.

Meer info:

Van Hauwermeirsmolen vzw
Watermolenstraat 64
9230 Wetteren
Tel. 09 366 42 60

Openingsuren: open op de laatste zondag van april tot oktober van 14 tot 18 uur. Ook open op feestdagen, open monumentendag, Vlaamse en Oost-Vlaamse Molendag.

Groepsbezoeken kan je aanvragen bij Toerisme Wetteren of bij de Van Hauwermeirsmolen. (€ 2 per persoon met een minimum van € 40). Zowel klassen als verenigingen zijn welkom.
Zoek je een leuke teambuilding met de familie, het werk of je vereniging? Ga dan op zoek naar de 'duim van Sint-Viktor'. Je maakt een tocht door het historische Massemen met de familie van de Blinde Hertog.

http://watermolenmassemen.blogspot.be/

Op de site van Levende Molens vind je meer informatie over het molenbestand in Vlaanderen.