Naar inhoud

Bouwgeschiedenis

Kerk van Massemen

De Sint-Martinuskerk te Massemen (Dorpsplein z/n) is beschermd als monument en de omgeving als landschap, bij Koninklijk Besluit van 5 november 1974.

In 1019 schrijft abt Othelbold een brief aan de echtgenote van graaf Boudewijn IV waarin hij spreekt over de kerk van Massemen als een bidplaats van de Sint-Baafsabdij. Dit is de eerste vermelding in de archieven, zowel van Massemen als van de kerk.

In de 16de eeuw werd de kerk door twee brandrampen getroffen (1579 en 1592). De archieven maken melding van zware financiële en materiële inspanningen, nodig om alles te herstellen. Desondanks slagen de Massemenaars erin om op een kleine 50 jaar een eenbeukige kruiskerk in gotische stijl te laten verrijzen. De huidige toren dateert van 1602, het schip van 1609. De Kerk is aanzienlijk vergroot in het begin van de 19de eeuw (zijbeuken).

Op het doksaal pronkt een geklasseerd Van Peteghemorgel. Pieter Van Peteghem, Wetteraar van geboorte en stichter van de beroemde orgelbouwersfamilie, bouwde dit orgel in 1739. Het is één van zijn eerste instrumenten. Nadat het in de loop der eeuwen talloze wijzigingen onderging, zowel wat toonhoogte als plaatsing betreft, is het geklasseerde instrument in 1981 historisch gerestaureerd. Sindsdien klinkt het weer zoals Pieter het destijds wou.


De kerk is elke dag te bezichtigen in de voormiddag. Voor een bezoek op andere tijdstippen neemt u het best contact op met de dienst Toerisme & Evenementen, Markt 23 in Wetteren. Tel: 09 366 31 04. e-mail: toerisme@wetteren.be.