Naar inhoud

Energie- en klimaatplan

logo

Binnen de twee jaar na datum van de beslissing om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen, moet een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat (Sustainable Energy Action Plan = SECAP) ingediend worden. Hiervoor nam de gemeente het studiebureau Zero Emmission Solutions (ZES) onder de arm.

Er wordt ook een nulmeting uitgevoerd die weergeeft hoeveel CO2-uitstoot door energieverbruik er is op het grondgebied van de gemeente. Hiermee weet de gemeente vanwaar die CO2 vooral komt (gebouwen, industrie, mobiliteit, landbouw & natuur) en via welke acties het meest CO2-winst te halen is tegen een redelijke kost.

Er werden drie thematische werkgroepen georganiseerd. De presentaties vind je door hieronder op het thema te klikken:

Op 24 januari 2017 vindt een participatiemoment voor de burgers plaats. Nadien zullen alle voorgestelde maatregelen opgelijst worden en kan een keuze gemaakt worden van acties die in het gemeentelijk klimaatplan worden opgenomen.

Streefdatum goedkeuring klimaatplan door de gemeenteraad: oktober/november 2017.