Naar inhoud

Tijdelijk gebruik van het openbaar domein

Als je het openbaar domein tijdelijk wil gebruiken – voor het plaatsen van een kraan, van afsluitingen, stellingen, containers, barelen, staketsels, schragen en ladders – dan moet je daarvoor een vergunning aanvragen.

De aanvraag dient ten minste 10 werkdagen voor de datum van de start van de inname van het openbaar domein worden ingediend.

Waar moet je de vergunning aanvragen?
Vergunningen kunnen voortaan online aangevraagd worden via deze link. Ook de betaling wordt volledig online geregeld. 

Kom je toch liever langs naar het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via deze link

Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op € 0,30 per dag en per m² ingenomen oppervlakte van het openbaar domein, te betalen op het ogenblik van de vergunning.
De minimum aanslag bedraagt evenwel € 25,00.

Deze vergunning wordt afgeleverd voor een termijn van maximum 2 maanden.
Iedere vraag om verlenging dient minstens acht dagen voor het verstrijken van de termijn aangevraagd te worden.
Bovendien moet iedere vraag om verlenging van machtiging, op straf van verval, minstens acht dagen voor het verstrijken van de termijn aangevraagd te worden. Als de vergunning niet tijdig wordt aangevraagd. Voor elke verlenging na voormelde termijn van 2 maanden wordt het bedrag van de retributie verhoogd tot 0,40 euro per dag en per m² ingenomen oppervlakte en met een minimum van 50,00 euro. Een gedeelte van een dag wordt beschouwd als een volle dag en een begonnen vierkante meter wordt beschouwd als een volledige vierkante meter. Wanneer de inname van het openbaar domein langer duurt dan vier maanden zal hetzelfde tarief van toepassing zijn doch met een minimum van 125 euro.

Bij innamen van het openbaar domein die niet vergund zijn, zal de retributie zoals bepaald in dit reglement verdubbeld worden.

Wanneer een straat volledig dient afgesloten, zal hetzelfde tarief van toepassing zijn doch met een minimum van € 125,00 per halve dag.

Wanneer echter een volledige afsluiting van de straat zich opdringt naar aanleiding van een verhuis zal de retributie verschuldigd zijn zoals bij niet-afsluiting : € 0,30 per dag en per m² ingenomen oppervlakte van het openbaar domein met een minimum van € 25,00.

Bij misbruik van deze laatste vergunning of bij afsluiting zonder vergunning zal het tarief voor een volledige dag afsluiting verschuldigd zijn, zijnde € 0,30 per dag en per m² ingenomen oppervlakte van het openbaar domein met een minimum van € 250,00.

Voor de inname van het openbaar domein van terrassen zal geen retributie aangerekend worden. Voor terrasuitbreidingen of voor terrassen met een kortstondige machtiging ter gelegenheid van een gebeurtenis zal een tarief van € 3,00/m²/maand aangerekend worden met een minimum van € 62,00.