Naar inhoud

Dienst Noodplanning

Het gemeentebestuur werkt samen met de hulpdiensten om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen ernstige noodsituaties. Het kan bijvoorbeeld gaan over natuurrampen, een grote brand, een dreigende gifwolk, een grootschalige evacuatie,...
Hiervoor worden er diverse nood- en interventieplannen opgesteld: -Het algemeen nood- en interventieplan (ANIP), monodisciplinaire interventieplannen en ook bijzondere nood- en interventieplannen (BNIP) worden opgesteld voor bijzondere risico's op het grondgebied vb. industriële activiteiten, grote evenementen, ...

De organisatie van de noodplanning wordt voorbereid door de gemeentelijke veiligheidscel onder leiding van de burgemeester. De burgemeester wordt hierin bijgestaan door de ambtenaar noodplanning.