Naar inhoud

Nieuws

Bosbeheerwerken gepland in de Kasteeldreef

boskap

In de loop van dit najaar zal een grote kapping gebeuren in het bos tussen de Laerewegel en de Kasteeldreef. De Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos begeleiden deze weloverwogen ingreep.

Dit is geen ontbossing! De bomen die gekapt zullen worden zijn vooral fijnsparren met eerder lage ecologische waarde. Deze fijnsparren werden enkele decennia geleden aangeplant, maar nadien werd de nodige dunning niet uitgevoerd. Op dit moment is dunnen jammer genoeg geen optie meer want dan zouden de overblijvende, onstabiele sparren bij de eerste storm omvallen. Inheemse boomsoorten zullen bij deze ingreep zoveel mogelijk gespaard blijven. Enkel een beperkt aantal inheemse bomen die een risico vormen voor stormschade zullen na de kapping van de fijnsparren geveld worden. Het gaat hier om individuele windgevoelige bomen langsheen perceelgrenzen of instabiele groepjes lork.

Zonder ingrijpen zou dit bos langzaamaan helemaal instorten.

Herbebossen is verplicht. Tijdens het eerstvolgende plantseizoen zal het bos opnieuw aangeplant worden met inheemse boomsoorten zoals lijsterbes, spork, hazelaar, haagbeuk,zomereik, beuk, soorten die zijn aangepast aan de lokale omstandigheden en dus de biodiversiteit mee een duwtje in de rug zullen geven.

De Bosgroep ondersteunt privé-boseigenaars bij het duurzaam beheren van hun bos. Je krijgt er (gratis) advies, informatie en hulp bij de bosadministratie. De Bosgroep coördineert ook beheerswerken en organiseert opleidingen en excursies. Contact: bosgroepmidden@oost-vlaanderen.be  -  09 267 78 60

Datum van het bericht: 24-09-2018