Naar inhoud

Nieuws

Maatregelen tegen ziekte van Newcastle bij pluimvee

kippen

Tijdens de volledige maand juli gelden er in gans België tijdelijke maatregelen, opgelegd door het Voedselagentschap, om de verspreiding van de ziekte van Newcastle tegen te gaan.

Het Voedselagentschap heeft de voorbije 8 weken de ziekte van Newcastle vastgesteld bij kippen van hobbyhouders in 10 verschillende gemeenten. Deze maatregelen gelden voor alle hobbyhouders van pluimvee in België t.e.m. 31 juli 2018:

- een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen,

parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven),

fazanten, patrijzen en loopvogels naar of door hobbyhouders;

- een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten,

tentoonstellingen, beurzen, prijskampen, …).

 

De lokale controlediensten van het Voedselagentschap vind je op www.favv.be/lce/.

Bij vragen, onduidelijkheden of nood aan bijstand kan je contact opnemen met de lokale controlediensten en ook om overtredingen door professionele verkopers te melden.

Het volledige dossier van het FAVV over de ziekte van Newcastle kan je nalezen op

www.favv.be/dierengezondheid/newcastle/

Datum van het bericht: 18-06-2018