Naar inhoud

Nieuws

Wetteren is 30!

30

Meer verkeersveiligheid in het algemeen en extra aandacht voor fietsers, voetgangers en bewoners, dat is het doel van de invoering van een zone 30 in het volledige centrum van Wetteren.

Dit centrumgebied bevindt zich tussen de Koningin Astridlaan, de spoorlijn, de Achttien Augustuslaan en de Schelde. Ten westen van de Koningin Astridlaan werd de bestaande zone 30 in de schoolomgeving nu uitgebreid naar de volledige woonomgeving. Ook ten zuiden van de spoorlijn werd de zone 30 verruimd met toevoeging van het gebied tussen de spoorlijn, de Acaciastraat – Zuidlaan en de Herdershoekstraat.

Grondplan Noord

Grondplan Zuid

De zone 30 wordt aangeduid met verkeersborden en wegmarkeringen aan het begin en einde van de zone. De verkeersborden worden niet herhaald in elke straat.

Met de uitbreiding van deze zone 30 kiest het gemeentebestuur voor meer verkeersveiligheid, minder lawaaihinder en een aangenamere leefomgeving in het centrum. In een tweede fase zullen ook andere woonzones buiten het centrum aan bod komen voor een zone 30.

 

 

Datum van het bericht: 29-11-2017