Naar inhoud

Nieuws

Hulp bij sneeuwruimen voor 80-plussers

sneeuwkristallen

De winter staat voor de deur. Voor oudere of minder mobiele personen valt het soms zwaar of is het onmogelijk om sneeuw te ruimen. Voor zij die geen beroep kunnen doen op familie, buren, vrienden of kennissen wil het gemeentebestuur hulp bieden, weliswaar zonder hierbij de verantwoordelijkheid van deze burgers over te nemen.

Wie kan op deze dienst een beroep doen?

- personen ouder dan 80 jaar of personen met een fysieke beperking
- die NIET samenwonen met valide personen EN geen beroep kunnen doen op buren of familie
- die NIET in een appartementsgebouw wonen

Schrijf je zo snel mogelijk in (ten laatste op 8 december) via het Sociaal Huis, 09 365 73 73.

Bij een fysieke beperking is een attest van de dokter noodzakelijk waaruit blijkt dat je omwille van je fysieke beperking niet in staat bent sneeuw te ruimen. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het attest door onze diensten.

Bij hevige sneeuwval maken de gemeentediensten dan tijdens de werkuren, in de mate van het mogelijke, je voetpad sneeuwvrij. Hou er wel rekening mee dat eerst de wegen geruimd worden. Zet ook zeker je eigen strooizout klaar!

Datum van het bericht: 19-11-2017