Naar inhoud

Nieuws

Vogelgriep: versoepeling preventieve maatregelen

info

Omdat het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, worden de voorzorgsmaatregelen vanaf 11 maart VERLENGD. Tegelijk versoepelen de maatregelen voor activiteiten die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels.

Minister van Landbouw, Willy Borsus: “Terwijl het aantal gevallen bij wilde vogels nog steeds zeer hoog is in de buurlanden, is de tendens iets gunstiger bij gehouden vogels. Een specifieke risicoanalyse laat toe om versoepelingen te bepalen voor de omstandigheden die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels. Ik ben me volledig bewust van de verplichtingen die zo aan de hele sector werden opgelegd. De professionele houders gaan hun vijfde maand ophokken in. Dat is een onuitgegeven situatie in ons land, maar één die gerechtvaardigd is door de omvang van de situatie in heel Europa. De maatregelen te bestrijding van vogelgriep worden voortdurend aangepast in functie van actuele epidemiologische gegevens. Als er geen nieuwe gevallen worden vastgesteld in België, kunnen eventueel nieuwe versoepelingen voorzien worden vanaf 18 maart. Ik moedig evenwel zowel de professionele- als de hobbyhouders ertoe aan om alle maatregelen strikt te blijven naleven. Zij zijn onontbeerlijk om de dierengezondheid in ons land te beschermen, want het gevaar is  (nog) niet geweken."

Hoewel het aantal uitbraken bij gehouden vogels in de buurlanden stilaan afneemt, blijft het aantal besmettingen bij wilde vogels zeer hoog. In België zijn tot nu toe een besmetting bij een houder van siervogels en 2 besmette wilde vogels gevonden, de laatste daarvan eind februari. Het vogelgriepvirus circuleert dus nog steeds  bij wilde vogels. Ook bij ons is de kans op besmetting van pluimvee en vogels die contact kunnen hebben met wilde vogels nog steeds reëel.

Wat verandert vanaf 11 maart?
De preventieve maatregelen voor vogelgriep worden opnieuw met 30 dagen verlengd tot en met 9 april. Dit betekent dat alle pluimvee en vogels nog steeds opgesloten moeten blijven of onder netten gehouden moeten worden om contact met wilde vogels te vermijden.

De versoepelingen op de ophokregeling voor duiven en roofvogels blijven bestaan:

  • Duiven mogen het hok verlaten in de 1,5 uren voor zonsondergang. De rest van de dag moeten de dieren op het hok of onder netten gehouden worden.
  • Roofvogels mogen vrij vliegen tijdens demonstraties en andere shows. Daarbuiten moeten zij op het hok of onder netten gehouden worden. De jacht op wild en het verjagen van wilde vogels waarbij vrij vliegende roofvogels gebruikt worden blijven evenwel verboden.

Tegelijk worden verdere versoepelingen toegestaan voor verzamelingen (tentoonstellingen, prijskampen, zangwedstrijden, beurzen,...) waaraan hobbyhouders deelnemen: op deze verzamelingen zijn opnieuw alle pluimvee en vogels toegelaten.
Blijven wel nog steeds verboden: verkoop door hobbyhouders op openbare markten (georganiseerd door steden en gemeenten) en wedstrijdvluchten en trainingsvluchten voor duiven.

Indien er in de komende week in ons land geen nieuwe besmettingen worden vastgesteld, zullen eventueel bijkomende versoepelingen mogelijk zijn vanaf 18 maart. Experts gaan immers uit van een periode van ten minste 3 weken zonder besmetting in ons land en houden ook steeds rekening met de situatie in de buurlanden.

      Raadpleeg de website van het FAVV voor meer informatie:http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/

       en

http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

Datum van het bericht: 14-03-2017