Naar inhoud

Mobiliteitsplan

 

Het gemeentelijk mobiliteitsplan werd conform verklaard op 18 februari 2002. Op basis van de sneltoets werd door de Gemeentelijke Begeleidingscommissie geopteerd voor spoor 2 – verbreden en/of verdiepen van het mobiliteitsplan. Deze keuze werd ook door de Provinciale Auditcommissie gunstig geadviseerd. In de verkenningsnota werden de uit te diepen en de te verbreden thema’s uitgewerkt.

Het gemeentebestuur koos voor volgende thema’s:

1. Verkeersafwikkeling centrum en station (inclusief deelruimten, circulatie centrum, sluipverkeer en zwaar verkeer)

2. Categorisering van de wegen – snelheidsbeleid

3. Parkeerbeleid

4. Fietsnetwerk en Trage Wegen

In toepassing van het decreet dd° 20 april 2009 heeft de gemeenteraad in maart 2011 het participatietraject bepaald. Het beleidsplan werd voorgelegd aan de diverse adviesraden en de leden van de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit alvorens voorgesteld te worden aan de leden van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie.

Het beleidsplan werd door de Provinciale Auditcommissie conform verklaard op 16 april 2012 en door de gemeenteraad definitief goedgekeurd op 24 mei 2012. De publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurde op 6 juni 2012.

Het mobiliteitsplan kan je hier raadplegen.