Naar inhoud

Mandatenlijst

Hier vind je de mandaten van de raadsleden die hun gegevens hebben doorgegeven om ze publiek te maken.

De link naar de mandatenlijst van het staatsblad vind je hier:

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/08/11_1.pdf