Naar inhoud

Gemeentelijke Kleuterschool

Logo t Kleuterboompje

Gezellig op kleutermaat

De school is een autonome kleuterschool.

Elke klas bestaat uit een groep kleuters van dezelfde leeftijd. Er worden maximum 25 kleuters toegelaten per leeftijdsgroep.
De peuterklas met slaapgelegenheid vangt de jongste kleuters op met specifieke begeleiding voor elke nieuwkomer. Het afbouwen van het namiddagslaapje gebeurt in overleg met de ouders en de leerkrachten.

Het hele leerkrachtenteam werkt opbouwend aan een krachtige kleutergroep. 

Er wordt sterk ingezet op zelfredzaamheid, fietsbehendigheid en watergewenning. Er wordt gestructureerd en gedifferentieerd gewerkt aan een algemene voorbereiding op het eerste leerjaar.

De manier van observeren en evalueren van kleuters is kindvriendelijk en gebeurt zonder toetsen. Dank zij de visie van team-teaching staan vaak twee leerkrachten in een klasgroep actief en werken en spelen kleuters ook wel klasdoorbrekend.

Via de schoolraad en het oudercomité blijven ouders betrokken bij de organisatie van de school en de schoolactiviteiten.

Het heen-en-weerschriftje, de oudercontacten en de toegankelijkheid van de school zorgen voor een open karakter van deze kleuterschool.


Volg ons op Gimme : www.gimme.eu